60m Facial

  • 1 hour
  • 130 New Zealand dollars
  • Wairakei Terraces

Service Description

60 minute facial booking is $130


Contact Details

  • 671 Wairakei Drive, Wairakei, Taupō, New Zealand

    07 3780913

    info@wairakeiterraces.co.nz